Kontakt bezpośrednio do Komornika

Gmina Tłuszcz - obszar działania kancelarii komorniczej Arona Czubkowskiego

Herb gminy TłuszczKomornik Aron Czubkowski może podejmować działania wobec osób/podmiotów mających siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium apelacji warszawskiej (czyli obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie). Wierzyciel ma wtedy prawo wyboru komornika ograniczone do tejże apelacji.

W skład apelacji warszawskiej wchodzi gmina Tłuszcz na terenie, której kancelaria Komornicza Arona Czubkowskiego może prowadzić sprawy.

 

To samo się tyczy pobliskich miast takich jak Wołomin, Kobyłka, Marki, Zielonka i Ząbki.Mapa okolic gminy Tłuszcz - terenu działań komornika Arona Czubkowskiego

Oraz pobliskich gmin:

  • Dąbrówka,
  • Jadów,
  • Klembów,
  • Poświętne,
  • Radzymin,
  • Strachówka,
  • Wołomin.

Zakres działań kancelarii komorniczej na terenie gminy Tłuszcz:

  • Egzekucja świadczeń pieniężnych w gminie Tłuszcz (pow. Wołomiński)
  • Zabezpieczenie roszczeń w gminie Tłuszcz (pow. Wołomiński)

Działania kancelarii komorniczej w obrębie gminy Tłuszcz mogą być podejmowane w następujących miejscowościach:

Balcery (część), Białki (wieś), Brzezinów (wieś), Brzeziny (przysiółek), Budziska (przysiółek), Chrzęsne (osada leśna), Chrzęsne (wieś), Cichów (przysiółek), Dzięcioły (wieś), Fiukały (część), Franciszków (wieś), Grabów (wieś), Jadwinin (wieś), Jarzębia Łąka (wieś), Jasienica (wieś), Jaźwie (wieś), Kazimierzówka (część), Kątniki-Kolonia (przysiółek), Kobiel (przysiółek), Kolonia Chrzęsne (część), Konary (wieś), Kozły (wieś), Kurówka (część), Kury (wieś), Łysobyki (wieś), Malcowizna (część), Marianów (część), Miąse (wieś), Moczydło (osada), Mokra Wieś (wieś), Ołdaki (część), Pawłów (wieś), Postoliska (wieś), Pólko (część), Radziowizna (część), Rudniki (wieś), Rysie (wieś), Stasinów (wieś), Stryjki (wieś), Szczepanek (wieś), Szymanówek (część), Wagan (wieś), Waganka (wieś), Wilczeniec (część), Wólka Kozłowska (wieś), Zalesie (część), Zapole (część), Zienkiewiczów (przysiółek)

Kancelaria komornicza działa także w okolicy gminy Tłuszcz