Kontakt bezpośrednio do Komornika

Kancelaria

ul. Cicha 1/2, 00-353 Warszawa

Kancelaria czynna: pon. wt. czw. 9.00-16.00
piątek 9.00-14.00
(przyjęcia interesantów) środa 9.00-18.00

Dane kontaktowe

tel. 22 115 08 24

kom. 537 489 714

warszawa.czubkowski@komornik.pl

ID EPU: 2384, ePuap: /KS_Aron_Czubkowski/ezbiegi

Bank

Numer konta bankowego PKO BP

SWIFT BPKOPLPW

IBAN PL 77 10201042 0000 8102 0355 5265

O komorniku

Komornik Sądowy Warszwa
Aron Czubkowski

Jako funkcjonariusz publiczny udzielam pomocy w sytuacjach, gdy do egzekucji wyroków prawa niezbędna jest interwencja komornika. Moja kancelaria zwraca szczególną uwagę na to, by odpowiednie czynności zostały wykonane jak najszybciej i z należytą starannością. Wiemy, jak ważna jest współpraca z wierzycielem. Właśnie dlatego na każdym etapie postępowania pozostajemy w kontakcie i informujemy o postępach w sprawie.

Wykonujemy działania dotyczące m.in. egzekucji świadczeń pieniężnych, zabezpieczenia roszczeń czy nadzoru nad licytacjami publicznymi. Dokładny zakres terytorialny czynności znajdą Państwo w zakładce „obszar działania”. Dążąc do usprawnienia procedur, korzystamy z profesjonalnych systemów informatycznych. Pozwalają one na szybką weryfikację danych, a także ułatwiają dostęp do dokumentów dotyczących sprawy.

Wykonywane czynności

Czym się zajmuję?

Komornik Sądowy jest przedstawicielem władzy publicznej. Posiada własne kompetencje i działa przy sądzie rejonowym. Powierzone przez państwo czynności egzekucyjne komornik wykonuje używając pieczęci urzędowej z godłem państwa, korzysta też z ochrony prawa karnego przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Zawód komornika jest zawodem zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. Konstytucji. Komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych wydanych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej.

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Każda osoba, która posiada tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności) może złożyć do komornika wniosek (do pobrania w zakładce „Wnioski do pobrania”) o wszczęcie egzekucji. Należy do niego dołączyć wskazany wyżej tytuł wykonawczy w oryginale oraz pełnomocnictwo jeśli reprezentuje nas profesjonalny pełnomocnik. Ważne, komornik nie bada zasadności i wymagalności tytułu wykonawczego, co jest gwarantem bezstronności organu egzekucyjnego. Następnie sprawa jest rejestrowana pod odpowiednim repertorium i wszczynana.

Doręczenie korespondencji

Sąd bądź powód zobowiązany przez sąd może złożyć wniosek do komornika o doręczenie niedostarczonej przez sąd korespondencji. Ważne: doręczenie odbywa się tylko w rewirze komornika, tzn. jeśli pozwany ma miejsce zamieszkania, w naszym przypadku, w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Z uwagi na specyfikę czynności zaleca się wcześniejszy kontakt z kancelarią celem ustalenia prawidłowego przebiegu czynności od złożenia wniosku do wykonania świadczenia.

Zabezpieczenie roszczeń

Uprawnionym do zabezpieczenia jest wierzyciel, który nie uzyskał jeszcze tytułu wykonawczego. Najczęściej występuje on do sądu przed procesem bądź w trakcie, uprawdopodabniając, iż może dojść do np. ukrycia majątku przez pozwanego. Wtedy sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia określając jego zakres. Innym tytułem do zabezpieczenia jest nieprawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Gospodarczy.

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego, czyli obiektywny opis stanu, faktu bądź zdarzenia. Ważne: w protokole komornik nie zamieszcza własnych ocen czy subiektywnych odczuć, zatem jest to instrument do uzyskania bezstronnego dokumentu urzędowego. Najczęściej stosowany przez powoda przed wszczęciem postępowania sądowego celem uwiarygodnienia pewnych zdarzeń/faktów.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Czynności te polegają na uzyskaniu od obowiązanego konkretnego zachowania bądź konkretnej rzeczy. Z uwagi na specyfikę czynności zaleca się wcześniejszy kontakt z kancelarią celem ustalenia prawidłowego przebiegu czynności od złożenia wniosku do wykonania świadczenia.

Spis inwentarza

Spis inwentarza to czynność polegająca na ustaleniu i wycenie majątku po zmarłym, na datę jego śmierci. Bierze się również pod uwagę pasywa, czyli długi i na tej podstawie ustala się masę czynną spadku. Zlecającym w tym przypadku jest sąd lub spadkobiercy dysponujący odpowiednim dokumentem.

Nadzór nad licytacją

Komornik posiada uprawnienia do przeprowadzania i sprawowania nadzoru nad publicznym przetargiem/licytacją. Wnioskodawcą może być tu każdy, kto ma interes w tym, żeby licytacja przeprowadzona była przez bezstronny organ.

WIĘCEJ O MNIE

Kancelaria komornicza Warszawa

Każdy, kto nie może wyegzekwować spłaty zadłużenia, powinien mieć możliwość odzyskania swoich należności. W tym właśnie pomoże Kancelaria Komornicza, która przy użyciu stosownych procedur zgodnych z prawem rozwiązuje sprawy zgłaszane przez wierzycieli. Na samym początku dokładnie analizujemy sytuację oraz przedstawiamy klientowi możliwe drogi działania. Po dopełnieniu formalności przestępujemy do realizacji stosownych czynności.

Wszczęcie postępowania komorniczego może być trudne dla obu stron sporu. Swoją pracę wykonujemy skrupulatnie i z zaangażowaniem przy jednoczesnym zachowaniu pełnego szacunku w relacjach z dłużnikiem oraz wierzycielem. Nasz komornik w Warszawie działa na terenie ściśle wyznaczonych jednostek administracyjnych, którego wynikają z podlegania kancelarii komorniczej pod Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia.

Staramy się maksymalnie upraszczać całe postępowanie, dlatego korzystamy z różnych rozwiązań informatycznych. Dzięki nim jesteśmy w stanie w krótkim czasie zweryfikować dane dłużnika, otrzymać informacje niezbędne do podjęcia kontaktu czy przeprowadzenia czynności w miejscu zamieszkania. Decydując się na komornika w Warszawie, należy złożyć stosowne wnioski. Ułatwiamy ten proces, udostępniając na naszej stronie gotowe formularze dla klientów.

MASZ PYTANIA?

Częste pytania dotyczące pracy komornika

Zasięg działania komornika

Zasięg działania Komornika to:

  • m.st. Warszawa (Mokotów, Praga-Południe, Ursynów, Wola, Bielany, Targówek, Bemowo, Śródmieście, Białołęka, Ochota, Wawer, Praga-Północ, Ursus, Żoliborz, Włochy, Wilanów, Wesoła, Rembertów) oraz miasta i gminy miejsko-wiejskie:
  • miasta Grodzisk Mazowiecki , Milanówek, Podkowa Leśna oraz gminy: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno
  • miasto Piaseczno oraz gminy: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów
  • miasta Pruszków, Piastów oraz gminy: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Raszyn i Stare Babice
  • miasta Legionowo oraz gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew
  • miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz gminy: Czosnów, Leoncin, Pomiechówek i Zakroczym
  • miast Otwock, Józefów oraz gminy: Celestynów, Karczew, Kołbiel i Wiązowna
  • miast Wołomin, Kobyłka, Marki, Ząbki i Zielonka oraz gminy: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz i Wołomin

Więcej dowiesz się w zakładce "Obszar działania".

Na jakim systemie pracujemy?

Komornik w kancelarii wykorzystuje system SQL Komornik, jednak wspomaga się innymi systemami: OGNIVO, CEPIK, ZUS PUE - ONLINE, PD CBD KW, CEIDG, REJESTR ZASTAWÓW ONLINE, SISP, EPO, EPU.

W jaki sposób ustalić właściwego komornika?

Komornik działa na obszarze rewiru komorniczego. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii, poza pewną kategorią spraw, patrz zakładka "Obszar działania". We wniosku wierzyciel powinien wyraźnie zaznaczyć, że korzysta z wyboru komornika na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych.

Czy komornik ustala majątek dłużnika?

Tak, w przypadku złożenia wniosku egzekucyjnego, należy również zaznaczyć, że zlecamy poszukiwanie majątku dłużnika. Komornik podejmuje wtedy czynności terenowe oraz zasięga informacji w różnych instytucjach (ZUS, US, księgi wieczyste, rejestry itd.).

Czy mogę wybrać dowolnego komornika?

Nie. Przykładowo: jeśli obszarem postępowania jest Warszawa Centrum, komornik musi podlegać pod odpowiedni sąd odpowiedzialny za ten teren. W tym przypadku będzie nim Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia i właśnie z nim musi być związana wybrana kancelaria.

Gdy rewirem czynności komorniczych ma być wspomniana Warszawa Centrum, komornik Aron Czubkowski może podjąć się ich realizacji na zlecenie wierzyciela.

Jak ustalić właściwego komornika?

W każdym większym mieście takim jak Warszawa, komornik działa w obrębie ściśle wyznaczonych rewirów. Wierzyciel ma prawo do wyboru dowolnej kancelarii, która znajduje się na obszarze związanym z konkretnym sądem apelacyjnym.

Tym samym należy sprawdzić, pod jaką jednostkę podlega. W naszym przypadku sąd rejonowy, z którym jest powiązany komornik to Warszawa Śródmieście.

Obszar działania komornika

Gdy obszarem działania komornika jest Warszawa, należy zweryfikować, w jakich rejonach ma prawo wykonywać swoje czynności.

W przypadku spraw: wydania nieruchomości, egzekucji z nieruchomości, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości oraz opróżniania pomieszczeń; działalność ogranicza się do obszaru, jakim jest Warszawa Śródmieście. Komornik Aron Czubkowski w zakresie innych czynności może podejmować działanie zgodnie ze spisem jednostek administracyjnych podlegających związanych z terytorium apelacji warszawskiej.

Ich pełny spis znajdziesz w zakładce „Obszar działania”.

Jak wszcząć postępowanie egzekucyjne?

Pierwszym krokiem jest znalezienie odpowiedniej kancelarii, która podlega pod właściwy sąd i ma możliwość podjęcia czynności na tym terenie danego rewiru bądź apelacji. Następnie należy złożyć stosowny wniosek (w formie pisemnej bądź poprzez EPU) w kancelarii, do której przynależy komornik. Powiśle to część miasta, w której znajduje się nasza siedziba i w dniach przyjęć interesantów można do niej dostarczyć dokumenty. Ich wzory znajdziesz w zakładce „Wzory do pobrania”.

Napisz do mnie

Formularz kontaktowy