Kontakt bezpośrednio do Komornika

Gmina Poświętne - obszar działania kancelarii komorniczej Arona Czubkowskiego

Herb gminy PoświętneKomornik Aron Czubkowski może podejmować działania wobec osób/podmiotów mających siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium apelacji warszawskiej (czyli obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie). Wierzyciel ma wtedy prawo wyboru komornika ograniczone do tejże apelacji.

W skład apelacji warszawskiej wchodzi gmina Poświętne na terenie, której kancelaria Komornicza Arona Czubkowskiego może prowadzić sprawy.

 

To samo się tyczy pobliskich miast takich jak Wołomin, Kobyłka, Marki, Zielonka i Ząbki.Mapa okolic gminy Poświętne - terenu działań komornika Arona Czubkowskiego

Oraz pobliskich gmin:

 • Dąbrówka,
 • Jadów,
 • Klembów,
 • Radzymin,
 • Strachówka,
 • Tłuszcz,
 • Wołomin.

Zakres działań kancelarii komorniczej na terenie gminy Poświętne:

 • Egzekucja świadczeń pieniężnych w gminie Poświętne (pow. Wołomiński)
 • Doręczenie korespondencji w gminie Poświętne (pow. Wołomiński)
 • Zabezpieczenie roszczeń w gminie Poświętne (pow. Wołomiński)
 • Protokół stanu faktycznego w gminie Poświętne (pow. Wołomiński)
 • Nadzór nad licytacją w gminie Poświętne (pow. Wołomiński)
 • Ustalanie majątku dłużnika w gminie Poświętne (pow. Wołomiński)

Działania kancelarii komorniczej w obrębie gminy Poświętne mogą być podejmowane w następujących miejscowościach:

Choiny (wieś), Cygów (wieś), Czubajowizna (wieś), Dąbrowica (wieś), Helenów (wieś), Jadwiniew (część), Józefin (wieś), Kielczykowizna (wieś), Kolno (wieś), Krubki-Górki (wieś), Laskowizna (wieś), Małków (wieś), Międzyleś (wieś), Międzypole (wieś), Nadbiel (wieś), Nowe Ręczaje (wieś), Nowy Cygów (wieś), Ostrowik (wieś), Poświętne (wieś), Ręczaje Polskie (wieś), Rojków (wieś), Stróżki (kolonia), Szymanka (część), Szymanka (przysiółek), Trzcinka (wieś), Turze (wieś), Wola Cygowska (wieś), Wola Ręczajska (wieś), Wólka Dąbrowicka (wieś), Zabraniec (wieś)

Kancelaria komornicza działa także w okolicy gminy Poświętne

Ważna informacja!

Doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika realizowane są tylko i wyłącznie na terenie rewiru komorniczego, w tym przypadku dzielnicy Śródmieście. Prosimy o weryfikację adresu przed złożeniem takiego wniosku bądź kontakt z kancelarią celem ustalenia komornika właściwego dla dokonania doręczenia.