Kontakt bezpośrednio do Komornika

Gmina Dąbrówka - obszar działania kancelarii komorniczej Arona Czubkowskiego

Herb gminy DąbrówkaKomornik Aron Czubkowski może podejmować działania wobec osób/podmiotów mających siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium apelacji warszawskiej (czyli obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie). Wierzyciel ma wtedy prawo wyboru komornika ograniczone do tejże apelacji.

W skład apelacji warszawskiej wchodzi gmina Dąbrówka na terenie, której kancelaria Komornicza Arona Czubkowskiego może prowadzić sprawy.

 

To samo się tyczy pobliskich miast takich jak Wołomin, Kobyłka, Marki, Zielonka i Ząbki.Mapa okolic gminy Dąbrówka - terenu działań komornika Arona Czubkowskiego

Oraz pobliskich gmin:

  • Jadów,
  • Klembów,
  • Poświętne,
  • Radzymin,
  • Strachówka,
  • Tłuszcz,
  • Wołomin.

Zakres działań kancelarii komorniczej na terenie gminy Dąbrówka:

  • Egzekucja świadczeń pieniężnych w gminie Dąbrówka (pow. Wołomiński)
  • Zabezpieczenie roszczeń w gminie Dąbrówka (pow. Wołomiński)

Działania kancelarii komorniczej w obrębie gminy Dąbrówka mogą być podejmowane w następujących miejscowościach:

Chajęty (wieś), Chruściele (wieś), Cisie (wieś), Czarnów (wieś), Dąbrówka (wieś), Dręszew (wieś), Działy Czarnowskie (wieś), Guzowatka (wieś), Jaktory (część), Józefów (wieś), Karolew (wieś), Karpin (wieś), Kołaków (wieś), Kowalicha (wieś), Kuligów (wieś), Lasków (wieś), Ludwinów (wieś), Małopole (wieś), Marianów (wieś), Ostrówek (wieś), Sokołówek (wieś), Stanisławów (wieś), Stasiopole (wieś), Ślężany (wieś), Teodorów (wieś), Trojany (wieś), Wszebory (wieś), Zaścienie (wieś)

Kancelaria komornicza działa także w okolicy gminy Dąbrówka