Kontakt bezpośrednio do Komornika

Gmina Konstancin-Jeziorna - obszar działania kancelarii komorniczej

Herb Gminy Konstancin-JeziornaKomornik Aron Czubkowski może podejmować działania wobec osób/podmiotów mających siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium apelacji warszawskiej (czyli obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie). Wierzyciel ma wtedy prawo wyboru komornika ograniczone do tejże apelacji.

W skład apelacji warszawskiej wchodzi gmina Konstancin-Jeziorna na terenie, której kancelaria Komornicza Arona Czubkowskiego może prowadzić sprawy.

 

To samo się tyczy pobliskich miast takich jak Piaseczno.Mapa okolic gminy Konstancin-Jeziorna - terenu działań komornika Arona Czubkowskiego

Oraz pobliskich gmin:

  • Góra Kalwaria,
  • Lesznowola,
  • Prażmów,
  • Piaseczno.

Zakres działań kancelarii komorniczej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna:

  • Egzekucja świadczeń pieniężnych w gminie Konstancin-Jeziorna (pow. Piaseczyński)
  • Zabezpieczenie roszczeń w gminie Konstancin-Jeziorna (pow. Piaseczyński)

Działania kancelarii komorniczej w obrębie gminy Konstancin-Jeziorna mogą być podejmowane w następujących miejscowościach:

Bielawa (wieś), Borek (część), Borowina (wieś), Cieciszew (wieś), Ciszyca (wieś), Czarnów (wieś), Czernidła (wieś), Dębina (część), Dębówka (wieś), Gassy (wieś), Gassy-Kopyty (część), Głodny Kawenczynek (część), Goździe (część), Habdzin (wieś), Habdzinek (część), Imielin (osada), Kawęczyn (wieś), Kawęczynek (wieś), Kępa Falenicka (przysiółek), Kępa Oborska (wieś), Kępa Okrzewska (wieś), Kierszek (wieś), Kierszek pod Lasem (część), Kliczyn (część), Koło (część), Łęg (wieś), Łyczyn (osada), Nowy Czarnów (część), Obory (wieś), Obórki (wieś), Okrzeszyn (wieś), Opacz (wieś), Parcela-Obory (wieś), Piaski (wieś), Słomczyn (wieś), Turowice (wieś), Wierzbówka (przysiółek)

Kancelaria komornicza działa także w okolicy gminy Konstancin-Jeziorna