Kontakt bezpośrednio do Komornika

O Kancelarii

Kancelaria Komornika Arona Czubkowskiego to profesjonalny podmiot zajmujący się głównie odzyskiwaniem należności na rzecz osób dysponujących tytułem wykonawczym, bądź ich zabezpieczeniem. Wszelkie czynności podejmowane są z poszanowaniem przepisów prawa jak i na ich podstawie i w ich granicach. Doświadczenie zdobyte wcześniej przez komornika Arona Czubkowskiego w działach prawnych w instytucjach finansowych pozwala zaproponować rozwiązania dające szansę na szybkie i skuteczne działania wierzyciela względem dłużnika. Warto pamiętać, że komornik wykonuje swoje czynności w imieniu Państwa, jednak działa na wniosek wierzyciela czy sądu.