Kontakt bezpośrednio do Komornika

O Kancelarii

Kancelaria Komornika Arona Czubkowskiego to profesjonalny podmiot zajmujący się głównie odzyskiwaniem należności na rzecz osób dysponujących tytułem wykonawczym, bądź ich zabezpieczeniem. Wszelkie czynności podejmowane są z poszanowaniem przepisów prawa jak i na ich podstawie i w ich granicach. Doświadczenie zdobyte wcześniej przez komornika Arona Czubkowskiego w działach prawnych w instytucjach finansowych pozwala zaproponować rozwiązania dające szansę na szybkie i skuteczne działania wierzyciela względem dłużnika. Warto pamiętać, że komornik wykonuje swoje czynności w imieniu Państwa, jednak działa na wniosek wierzyciela czy sądu.

Ważna informacja!

Doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika realizowane są tylko i wyłącznie na terenie rewiru komorniczego, w tym przypadku dzielnicy Śródmieście. Prosimy o weryfikację adresu przed złożeniem takiego wniosku bądź kontakt z kancelarią celem ustalenia komornika właściwego dla dokonania doręczenia. Prosimy również nie dokonywać wpłat za dokonanie doręczenia zanim wniosek o doręczenie nie wpłynie do komornika. Wszystkie wpłaty bez wniesionego wniosku będą niezwłocznie zwracane!