Kontakt bezpośrednio do Komornika

Telefon komórkowy

537 489 714

22 115 08 24

Adres mailowy

warszawa.czubkowski@komornik.pl

Adres kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Aron Czubkowski

ul. Cicha 1/2

00-353 Warszawa

SWIFT BPKOPLPW

IBAN PL 77 10201042 0000 8102 0355 5265

Kancelaria czynna: pon. wt. czw. 9.00-16.00, (przyjęcia interesantów) środa 9.00-18.00, piątek 9.00-14.00

ID EPU: 2384 , ePuap: /KS_Aron_Czubkowski/eZbiegi