Kontakt bezpośrednio do Komornika

Gmina Leoncin - obszar działania kancelarii komorniczej Arona Czubkowskiego

Herb gminy LeoncinKomornik Aron Czubkowski może podejmować działania wobec osób/podmiotów mających siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium apelacji warszawskiej (czyli obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie). Wierzyciel ma wtedy prawo wyboru komornika ograniczone do tejże apelacji.

W skład apelacji warszawskiej wchodzi gmina Leoncin na terenie, której kancelaria Komornicza Arona Czubkowskiego może prowadzić sprawy.

 

To samo się tyczy pobliskich miast takich jak Nowy Dwór Mazowiecki.Mapa okolic gminy Leoncin - terenu działań komornika Arona Czubkowskiego

Oraz pobliskich gmin:

  • Czosnów,
  • Pomiechówek,
  • Zakroczym.

Zakres działań kancelarii komorniczej na terenie gminy Leoncin:

  • Egzekucja świadczeń pieniężnych w gminie Leoncin (pow. Nowodworski)
  • Zabezpieczenie roszczeń w gminie Leoncin (pow. Nowodworski)

Działania kancelarii komorniczej w obrębie gminy Leoncin mogą być podejmowane w następujących miejscowościach:

Cisowe (wieś), Gać (wieś), Głusk (wieś), Gniewniewice Folwarczne (wieś), Górki (wieś), Krubiczew (wieś), Leoncin (wieś), Mała Wieś przy Drodze (wieś), Michałów (wieś), Nowa Dąbrowa (wieś), Nowa Mała Wieś (wieś), Nowe Budy (wieś), Nowe Gniewniewice (wieś), Nowe Grochale (wieś), Nowe Polesie (osada leśna), Nowe Polesie (wieś), Nowiny (wieś), Nowy Secymin (wieś), Nowy Wilków (wieś), Ośniki (wieś), Rybitew (wieś), Secymin Polski (wieś), Secyminek (wieś), Stanisławów (wieś), Stara Dąbrowa (wieś), Stare Gniewniewice (wieś), Stare Grochale (wieś), Stare Polesie (wieś), Teofile (wieś), Wilków nad Wisłą (wieś), Wilków Polski (wieś), Wincentówek (wieś), Zamczysko (przysiółek), Zamość (wieś)

Kancelaria komornicza działa także w okolicy gminy Leoncin