Kontakt bezpośrednio do Komornika

Gmina Celestynów - obszar działania kancelarii komorniczej Arona Czubkowskiego

Herb gminy CelestynówKomornik Aron Czubkowski może podejmować działania wobec osób/podmiotów mających siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium apelacji warszawskiej (czyli obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie). Wierzyciel ma wtedy prawo wyboru komornika ograniczone do tejże apelacji.

W skład apelacji warszawskiej wchodzi gmina Celestynów na terenie, której kancelaria Komornicza Arona Czubkowskiego może prowadzić sprawy.

 

To samo się tyczy pobliskich miast takich jak Otwock i Józefów.Mapa okolic gminy Celestynów - terenu działań komornika Arona Czubkowskiego

Oraz pobliskich gmin:,

  • Karczew,
  • Kołbiel,
  • Wiązowna.

Zakres działań kancelarii komorniczej na terenie gminy Celestynów:

  • Egzekucja świadczeń pieniężnych w gminie Celestynów (pow. Otwocki)
  • Zabezpieczenie roszczeń w gminie Celestynów (pow. Otwocki)

Działania kancelarii komorniczej w obrębie gminy Celestynów mogą być podejmowane w następujących miejscowościach:

Celestynów (wieś), Dąbrówka (wieś), Dyzin (wieś), Glina (wieś), Janowice (część), Jatne (wieś), Karniłówka (część), Kominki (część), Koprówka (część), Krupińskie (część), Lasek (wieś), Nowaki (część), Nowe Jatne (część), Okoły (kolonia), Opłocie (część), Ostrowik (wieś), Ostrów (wieś), Papizy (część), Podbiel (wieś), Pogorzel (wieś), Ponurzyca (wieś), Radzyń (część), Regut (wieś), Rogulskie (część), Rosłońce (część), Samuszyn (osada leśna), Satany (część), Skarbonka (część), Stara Wieś (wieś), Stare Jatne (część), Strzępki (część), Szkolmaki (część), Tabor (wieś), Taciejów (część), Wandzin (część), Zabieżki (wieś), Zagórzaki (część), Zajdlówka (część)

Kancelaria komornicza działa także w okolicy gminy Celestynów